Home > Privacycheck

Privacycheck

Met de privacycheck van Dirkzwager advocaten kunt u controleren of uw organisatie in hoofdlijnen voldoet aan het privacyrecht (zoals beschreven in de Wbp, de Wet Bescherming Persoonsgegevens).

De stappen:

 1. Persoonsgegevens / bijzondere persoonsgegevens
 2. Doeleinden van de verwerking
 3. Informatieverstrekking bij verkrijgen persoonsgegevens
 4. Verenigbaarheid huidige verwerking met eerder kenbaar gemaakte doeleinden
 5. Grondslag
 6. Beroepsgeheim
 7. Zorgvuldige verwerking
 8. Passend niveau van beveiliging
 9. Betrokkenheid derde partij bij verwerking
 10. Meldingsplicht

Start de privacycheck

Of lees hieronder verder voor een nadere toelichting.

10 vragen over privacy

Door middel van de 10-stappentoets kunt u de privacycheck uitvoeren. Begin bij stap 1 en beantwoord de vragen. Alle vragen zijn toegelicht. Alleen wanneer u alle stappen met succes doorloopt, heeft u de check volledig uitgevoerd.

Iedere verwerking van persoonsgegevens moet worden getoetst

Het privacyrecht verplicht u om bij iedere afzonderlijke verwerking van persoonsgegevens – dus steeds als u iets met die persoonsgegevens doet – te toetsen of u voldoet aan de eisen uit de WBP (de “privacywet”). U kunt er dus niet van uit gaan dat wanneer u in het verleden heeft geconcludeerd dat een bepaalde verwerking is toegestaan, ook een nieuwe (andere of gewijzigde) verwerking wel toegestaan zal zijn. Iedere verwerking dient op zichzelf te worden beoordeeld. Deze privacycheck is dan ook zo opgezet dat deze herhaaldelijk gebruikt kan (zelfs: moet) worden.

Disclaimer

Deze privacycheck is een vereenvoudigde weergave van de eisen uit een (genuanceerde en complexe) wet. De check is geen concreet advies.

Verder zijn de volgende onderwerpen niet behandeld in de check:

 • regels omtrent data-export;
 • regels omtrent de verwerking van gegevens afkomstig uit het buitenland;
 • regels omtrent de functionaris voor de gegevensbescherming.

Deze check is voor het laatst bijgewerkt op 27 mei 2014.

Advies vragen

Mocht u voor uw organisatie een concreet advies willen, dan zijn wij u graag van dienst. Neem hiervoor contact op met Jaap Kronenberg of Mark Jansen.

Naar boven scrollen