Home > Rechtsgebieden > IT-contracten

IT-contracten

Het belang van duidelijke specificaties

Een van de voornaamste oorzaken van IT-geschillen is onduidelijkheid over wat er precies geleverd moet worden. Vaak blijkt dat de leverancier en de afnemer een verschillend beeld hebben van de te leveren functionaliteit en dat zij bijvoorbeeld begrippen als “goede performance” en “gebruiksvriendelijk” niet op dezelfde manier uitleggen. Ook komt het regelmatig voor dat de eisen en wensen door voortschrijdend inzicht tijdens de uitvoering van het project moeten worden bijgesteld, waardoor flinke vertragingen en extra kosten kunnen ontstaan.

Dergelijke problemen kunnen vaak worden voorkomen door al voor het aangaan van de overeenkomst veel aandacht te besteden aan het goed inventariseren en vervolgens nauwkeurig omschrijven van de gewenste functionaliteiten. Dat is een flinke klus en kan leiden tot vertraging in het project en tot hogere kosten. Op de lange termijn werkt dit echter vaak het beste en vergroot het de kans op het slagen van het betreffende IT-project. Daarnaast is het verstandig om ook tussentijdse wijzigingen in de specificaties goed te documenteren, zodat beide partijen weten van welke specificaties zij moeten uitgaan.

Naar boven scrollen