Home > Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken

De regeling omtrent oneerlijke handelspraktijken is relatief nieuw. Het gaat hier om specifiek in de wet omschreven onrechtmatige daden. Op grond van de Wet oneerlijke handelspraktijken is het onrechtmatig jegens de consument om oneerlijke handelspraktijken te verrichten. Dat kan bovendien onrechtmatig zijn jegens concurrenten. Ook kan de Consumentenautoriteit boetes opleggen die kunnen oplopen tot € 450.000,-.

Deze wet heeft een zeer ruime strekking. Zo bevat de wet een open norm wat oneerlijke handelspraktijken zijn. Een handelspraktijk is oneerlijk indien een handelaar handelt in strijd met de vereisten van professionele toewijding, en het vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar is of kan worden beperkt, waardoor de consument een besluit neemt of kan nemen over een transactie, dat hij anders niet had genomen. Handelaren zijn beroeps- of bedrijfsmatig handelende (rechts-)personen.

De wet kent twee specifieke typen oneerlijke handelspraktijken, die nader worden ingevuld: misleidende handelspraktijken en agressieve handelspraktijken.

Misleidende handelspraktijken

Het verstrekken feitelijke onjuiste of misleidende informatie over een product wordt als misleidende handelspraktijk gekwalificeerd. Het gaat hier bijvoorbeeld om productkenmerken, de prijs en de hoedanigheid van de handelaar. Ook verwarringwekkende vergelijkende reclame ten aanzien van producten, merken en handelsnamen is een misleidende handelspraktijk. Hetzelfde geldt voor het weglaten of onduidelijk zijn over essentiële informatie zodat de consument wordt misleid en niet of in mindere mate in staat is een juist besluit over de transactie te nemen.

Voor zover er sprake is van een uitnodiging tot aankoop moet bovendien een aantal essentiële zaken vermeld worden, zoals de voornaamste kenmerken van het product, de identiteit en het geografische adres van de handelaar en zijn handelsnaam en indien de handelaar voor een ander optreedt, diens gegevens, de prijs inclusief de belastingen van een product, eventuele extra kosten, de wijze van uitvoering voor zover deze afwijkend is, en het melden van een herroepingsrecht of annuleringsrecht indien dit recht bestaat.

Het is per definitie misleidend de consument onder tijdsdruk te zetten door te beweren dat het aanbod slechts heel beperkt geldig is, een vertrouwens-, kwaliteits- of soortgelijk label aan te brengen zonder daarvoor de vereiste toestemming te hebben gekregen, om wettelijke rechten van consumenten voor te stellen als een onderscheidend kenmerk van het aanbod van de handelaar, herkomstverwarring te zaaien bij de consument door producten op elkaar te laten lijken, te claimen dat het product gratis is terwijl er feitelijk meer betaald moet worden dan normale (transport)kosten om het product in bezit te krijgen en om bedrieglijk lage prijzen te hanteren. De wet geeft echter nog meer voorbeelden. Zo is het ook per definitie misleidend of te beweren dat de handelaar op het punt staat zijn zaak te beëindigen of te verhuizen, indien dit niet het geval is.

Agressieve handelspraktijken

Onder agressieve handelspraktijk wordt verstaan het op ongepaste wijze beïnvloeden van de consument, bijvoorbeeld door gebruik van intimidatie, dwang en geweld, het hardnekkig en ongewenst blijven aandringen per telefoon, fax, e-mail en andere afstandsmedia, het aanspreken van kinderen om hen te bewegen de geadverteerde producten te kopen of door de ouders te laten kopen, en het bedrieglijk de indruk wekken dat de consument een prijs heeft gewonnen.

Bewijslast

Indien de handelaar wordt aangesproken op oneerlijke handelspraktijken, dan rust op hem de bewijslast voor de materiële juistheid en volledigheid van de informatie die hij heeft verstrekt.

Gespecialiseerde advocaten Dirkzwager

De advocaten van de sectie Intellectuele Eigendom en IT-recht van Dirkzwager zijn gespecialiseerd in oneerlijke handelspraktijken. In de categorie Oneerlijke handelspraktijken van deze kennispagina vindt u diverse nieuwsberichten die door ons zijn geschreven over dit onderwerp.

Mocht u meer willen weten over oneerlijke handelspraktijken, neem dan contact op met Jaap Kronenberg of Joost Becker. Zij zijn u graag van dienst wanneer u uw website en reclame uitingen, of die van uw concurrent, op de Wet Oneerlijke handelspraktijken gecontroleerd wilt zien.

Naar boven scrollen