Home > Label archieven: bewerkersovereenkomst

Label archieven: bewerkersovereenkomst

Feed abonnement
Valkuilen bij het sluiten van bewerkersovereenkomsten, zeker bij toepasselijkheid van de ICT~Office en Nederland ICT voorwaarden

Valkuilen bij het sluiten van bewerkersovereenkomsten, zeker bij toepasselijkheid van de ICT~Office en Nederland ICT voorwaarden

Sinds de introductie van de boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens staat het onderwerp privacy meer op de agenda bij veel organisaties. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het sluiten van bewerkersovereenkomsten met alle (IT-)leveranciers. Helaas wordt daarbij vaak vergeten dat een bewerkersovereenkomst niet los van de andere contracten met de ... Lees meer »

Op het niet hebben van een bewerkersovereenkomst staat geen boete

Op het niet hebben van een bewerkersovereenkomst staat geen boete

Sinds januari kunnen, onder voorwaarden, stevige boetes worden opgelegd voor overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ook is de meldplicht datalekken sinds januari van kracht. Om die reden moe(s)ten bestaande bewerkersovereenkomsten worden aangepast. Bij sommige mensen is (hierdoor?) het beeld ontstaan dat op het niet hebben van een bewerkersovereenkomst ... Lees meer »

Hof van Justitie dwingt controlemechanismes af in bewerkersovereenkomst

Hof van Justitie dwingt controlemechanismes af in bewerkersovereenkomst

Het Hof van Justitie heeft in het arrest van 22 november 2012 geoordeeld dat wanneer in de telecommunicatiesector de verwerking van persoonsgegevens  wordt uitbesteed, in de uitbestedingsovereenkomst clausules moeten staan zodat de uitbestedende partij kan controleren of het privacyrecht wordt nageleefd. Deze uitspraak is waarschijnlijk ook buiten de telecomsector van ... Lees meer »

Naar boven scrollen