Home > Label archieven: contract

Label archieven: contract

Feed abonnement
De plaats van het merkrecht in franchise constructies

De plaats van het merkrecht in franchise constructies

Franchising kent vele vormen. Bij ‘hard’ franchising bepaalt de franchisegever alles rond het merk, de huisstijl en de marketing. Maar ook bij ‘soft’ franchising staat het merk vaak centraal. Welke merkrechtelijke aspecten spelen er zoal bij de verschillende vormen van franchising? Het merk Merkbeleving door de consument is iets waarin merkhouders ... Lees meer »

Merkinbreuk na einde licentieovereenkomst

Merkinbreuk na einde licentieovereenkomst

Indien een merk wordt gebruikt zonder toestemming van de merkhouder, levert dat in beginsel merkinbreuk op. De merkhouder kan namelijk iedere derde die niet zijn toestemming heeft, aldus artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 GemMeVo, het gebruik van zijn merk verbieden. Een belangrijke uitzondering is het afsluiten van een ... Lees meer »

Exclusiviteitsafspraken maken: het belang van schriftelijke vastlegging

Exclusiviteitsafspraken maken: het belang van schriftelijke vastlegging

In het commerciële handelsverkeer worden aan de lopende band afspraken gemaakt over exclusiviteit. Partijen komen dan bijvoorbeeld overeen dat de een, als enige, een bepaald (gemerkt) product mag verhandelen in ruil voor betaling door de ander. Een zeer recente uitspraak van de Rechtbank Almelo onderstreept het belang van schriftelijke vastlegging van dergelijke ... Lees meer »

Naar boven scrollen