Home > Label archieven: Handhaving

Label archieven: Handhaving

Feed abonnement
Raad van State: handhavingsbeleid Autoriteit Persoonsgegevens in overeenstemming met privacyrichtlijn

Raad van State: handhavingsbeleid Autoriteit Persoonsgegevens in overeenstemming met privacyrichtlijn

Het beleid van de Autoriteit Persoonsgegevens is om in principe bij eenmalige/ niet-structurele overtredingen van de privacywetgeving niet handhavend op te treden. Dat wil echter niet zeggen dat ieder verzoek tot handhaving van een individu automatisch zal worden afgewezen. Deze combinatie van beleid en praktijk is volgens de Raad van ... Lees meer »

Handhavingsverzoeken onder de privacyverordening: een puzzel voor de betrokkene en de toezichthouder

Handhavingsverzoeken onder de privacyverordening: een puzzel voor de betrokkene en de toezichthouder

De privacyverordening brengt onder meer een versterking van de positie van de betrokkene (consument) met zich mee. Zo kan de betrokkene altijd een klacht indienen bij zijn lokale toezichthouder (artikel 77 lid 1) De lokale toezichthouder zal de klacht zo nodig doorzenden aan de juiste buitenlandse toezichthouder (artikel 56 lid 3). ... Lees meer »

Beschuldigd van plagiaat?

Beschuldigd van plagiaat?

Muziek, boeken en producten die succesvol zijn, kunnen worden gekopieerd. Dat mag niet als in strijd wordt gehandeld met een recht van intellectuele eigendom, zoals auteursrecht. Waar ligt de grens? Auteursrecht bescherming Het auteursrecht beschermt volgens de wet “werken”. Een werk moet voldoen aan de eisen die daarvoor zijn gesteld, ... Lees meer »

HvJ EU oordeelt over handhaving van standaard essentiele octrooien

HvJ EU oordeelt over handhaving van standaard essentiele octrooien

Vooral in de mobiele telefonie branche is het gebruikelijk dat licenties op technologie in een pool worden gedeeld via kruislicenties, met name bij zogenoemde standaard essentiele octrooien (SEO). Daarvoor zijn standaardisatieorganisaties in het leven geroepen, waarbij partijen -kort gezegd- die deelnemen verklaren bereid te zijn aan derden een licentie te verlenen ... Lees meer »

Raad van State stelt prejudiciële vragen over internationale bevoegdheid CBP en beleidsvrijheid bij handhaving privacywet

Raad van State stelt prejudiciële vragen over internationale bevoegdheid CBP en beleidsvrijheid bij handhaving privacywet

De Raad van State heeft op 15 april 2015 twee prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie. De Raad wil allereerst weten in hoeverre het College Bescherming Persoonsgegevens bevoegd is wanneer door een buitenlands onderzoeksbureau in Nederland een persoonsonderzoek is verricht. De Raad wil verder weten of het beleid ... Lees meer »

Mogelijke consequenties hack ziekenhuis Gouda

Mogelijke consequenties hack ziekenhuis Gouda

Onlangs werd bekend dat bij het Groene Hart ziekenhuis jarenlangs dossier toegankelijk zijn geweest via een nauwelijks beveiligde computer. In reactie hierop heeft het College Bescherming Persoonsgegevens laten weten dat het ziekenhuis om opheldering zal worden gevraagd. Het is, mede gelet op de mogelijke juridische consequenties, opvallend dat informatiebeveiliging kennelijk ... Lees meer »

Europees Hof: kosten exequaturprocedure vallen onder volledige proceskostenregeling

Europees Hof: kosten exequaturprocedure vallen onder volledige proceskostenregeling

In zaken betreffende intellectuele eigendomsrechten moet de verliezende partij in beginsel de advocaatkosten en andere kosten van de winnende partij vergoeden. Deze regel is afkomstig uit de Europese Handhavinsrichtlijn. Geldt dit ook voor kosten gemaakt in verband met het inleiden van een exequaturprocedure, waarin wordt verzocht om de erkenning en ... Lees meer »

Merkenrechtelijke aansprakelijkheid online marktplaatsen verduidelijkt

Merkenrechtelijke aansprakelijkheid online marktplaatsen verduidelijkt

Vandaag heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld over de merkenrechtelijke aansprakelijkheid van van exploitaten van online marktplaatsen. Het Hof geeft aanwijzingen over de aansprakelijkheid van ondernemingen zoals eBay, die op internet een elektronische marktplaats beheren, voor de door hun gebruikers gepleegde merkinbreuken. Lees meer »

Registratie en gebruik collectief merk HKZ deels verboden

Registratie en gebruik collectief merk HKZ deels verboden

Kan de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, die HKZ normen vaststelt, op grond van haar HKZ-merken optreden tegen een onderneming die kwaliteitmanagementsystemen overeenkomstig de HKZ-normen certificeert, zich als HKZ-partner profileert en het merk HKZ Specialist heeft aangevraagd? Dat is de vraag die in deze procedure centraal staat. Het vonnis ... Lees meer »

30-11-2010 Workshop Merken

30-11-2010 Workshop Merken

Versterk uw marktpositie met een betere merkstrategie! Merken zijn van wezenlijk belang voor ondernemers. Merken onderscheiden fabrikanten van waren en leveranciers van diensten van andere ondernemers in de markt. Ook geven merken exclusiviteit voor uw producten. Met merken versterkt u uw marktpositie! Bij een betere merkstrategie komt in de praktijk ... Lees meer »

Naar boven scrollen