Home > Label archieven: inzageverzoek

Label archieven: inzageverzoek

Feed abonnement
Raad van State: geen recht op afschrift minuut, maar verwijzing naar andere documenten is te gemakkelijk

Raad van State: geen recht op afschrift minuut, maar verwijzing naar andere documenten is te gemakkelijk

De Raad van State heeft op 24 december j.l. uitspraak gedaan in een principiële kwestie: een asielzoeker heeft alleen recht op kennisname van de persoonsgegevens opgenomen in een “minuut” (een juridische analyse in een asielprocedure), maar niet op afschrift van dat document. De kwestie is hiermee echter nog niet helemaal ... Lees meer »

Zwarte lijst niet gebruiken om betaling af te dwingen; KPN veroordeeld om persoonsgegevens te verwijderen

Zwarte lijst niet gebruiken om betaling af te dwingen; KPN veroordeeld om persoonsgegevens te verwijderen

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft KPN veroordeeld om persoonsgegevens van een slachtoffer van identiteitsfraude van een zwarte lijst te halen. Volgens het Hof had KPN geen rechtvaardiging voor het aanhouden van deze registratie. Het afdwingen van betaling door plaatsing op een zwarte lijst is in ieder geval volgens het Hof geen ... Lees meer »

Prejudiciele vragen over begrip “persoonsgegeven” en reikwijdte inzagerecht

Prejudiciele vragen over begrip “persoonsgegeven” en reikwijdte inzagerecht

De rechtbank Middelburg stelt vast dat het privacyrechtelijke inzagerecht door twee hoogste rechtscolleges van Nederland anders wordt uitgelegd. Vandaar dat het aan het Hof van Justitie prejudiciële vragen stelt (uitleg vraagt) over de strekking en reikwijdte van zowel het begrip persoonsgegevens als het privacyrechtelijke inzagerecht. Die kwestie is voor het ... Lees meer »

Ruim inzagerecht in medisch dossier van verzekeraar

Ruim inzagerecht in medisch dossier van verzekeraar

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 31 januari 2012 geoordeeld dat een slachtoffer van een verkeersongeval recht heeft op afschrift van een intern rapport met het oordeel van een arts over de aansprakelijkheid van het ziekenhuis. Daarnaast heeft het Gerechtshof de verzekeraar bevolen om een volledig overzicht te geven van alle ... Lees meer »

Naar boven scrollen