Home > Label archieven: overeenkomst

Label archieven: overeenkomst

Feed abonnement
IT-Leverancier ZIS moet licentievergoeding aan toeleverancier betalen ook al neemt ziekenhuis totale ZIS niet af

IT-Leverancier ZIS moet licentievergoeding aan toeleverancier betalen ook al neemt ziekenhuis totale ZIS niet af

In dit hoger beroep van wat begon als een incassoprocedure van onbetaald gelaten licentievergoedingen, komt de vraag centraal te staan op welk moment de licentievergoedingen verschuldigd raakten die de leverancier aan zijn toeleverancier moest betalen. Is dit al vanaf het moment van installatie van de software in de testomgeving? Of pas nadat het totale ... Lees meer »

De opzegbaarheid van licentieovereenkomsten

De opzegbaarheid van licentieovereenkomsten

De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen over de mogelijkheid tot opzegging van licentieovereenkomsten, en duurovereenkomsten in z’n algemeenheid. Licentie De zaak handelde over een octrooilicentie overeenkomst. Daarin was een duur van 15 jaar afgesproken met een royalty van 8% per jaar. Er was daarnaast een uitgebreide beëindigingsmogelijkheid opgenomen ... Lees meer »

De plaats van het merkrecht in franchise constructies

De plaats van het merkrecht in franchise constructies

Franchising kent vele vormen. Bij ‘hard’ franchising bepaalt de franchisegever alles rond het merk, de huisstijl en de marketing. Maar ook bij ‘soft’ franchising staat het merk vaak centraal. Welke merkrechtelijke aspecten spelen er zoal bij de verschillende vormen van franchising? Het merk Merkbeleving door de consument is iets waarin merkhouders ... Lees meer »

Ook arbeidsovereenkomsten zijn auteursrechtelijk beschermd

Ook arbeidsovereenkomsten zijn auteursrechtelijk beschermd

Op rechtspraak.nl staat een interessante uitspraak over de auteursrechtelijke bescherming van arbeidsovereenkomsten. Door het voeren van verschillende procedures voor haar cliënten, ontdekt een advocatenkantoor dat Techware een (model)arbeidsovereenkomst van ’t advocatenkantoor gebruikt. Het advocatenkantoor besluit vervolgens om Techware aan te spreken. Zijn dergelijke modelovereenkomsten te beschermen? Ja, volgens de rechter ... Lees meer »

Heeft architect recht op vervolgopdracht tot realisatie ontwerp?

Heeft architect recht op vervolgopdracht tot realisatie ontwerp?

Een architect heeft een overeenkomst gesloten met de Stichting Mozaiek Wonen voor de herontwikkeling van de Estafetteflat in Gouda.  Het bestaande bedrijfsgebouw wordt gesloopt en een nieuw woongebouw wordt ontwikkeld. De werkzaamheden van de architect zijn opgesplitst in verschillende fasen. Na oplevering van een voorlopig ontwerp zegt de opdrachtgever de ... Lees meer »

Exclusiviteitsafspraken maken: het belang van schriftelijke vastlegging

Exclusiviteitsafspraken maken: het belang van schriftelijke vastlegging

In het commerciële handelsverkeer worden aan de lopende band afspraken gemaakt over exclusiviteit. Partijen komen dan bijvoorbeeld overeen dat de een, als enige, een bepaald (gemerkt) product mag verhandelen in ruil voor betaling door de ander. Een zeer recente uitspraak van de Rechtbank Almelo onderstreept het belang van schriftelijke vastlegging van dergelijke ... Lees meer »

Vernietiging arbitraal vonnis lastig

Vernietiging arbitraal vonnis lastig

Partijen hebben eerder al bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (‘SGOA’) over onderhavig geschil geprocedeerd. De SGOA heeft geoordeeld dat er sprake was van een tekortkoming door MKBackup jegens Gofilex. Omdat MKBackup het daar niet mee eens was, is zij bij de rechtbank in Amsterdam tegen dit arbitraal vonnis opgekomen. Uit het recent ... Lees meer »

Ook bij doorverkoop concerttickets voldoen aan de Wet Koop op Afstand

Ook bij doorverkoop concerttickets voldoen aan de Wet Koop op Afstand

Indien verkopers via Internet producten verkopen moeten zij voldoen aan bepaalde informatieverplichtingen. In een zaak voor de kantonrechter in Amsterdam ging het over de verkoop van concerttickets voor U2 op Internet. Eiser stelde dat de verkoper van de tickets niet aan zijn informatieverplichting had voldaan. Verkoper had immers niet vermeld dat de ... Lees meer »

Naar boven scrollen