Home > Uw website juridisch getoetst

Uw website juridisch getoetst

Het belang van internet

Het internet heeft een vaste plaats in ons dagelijks leven veroverd en is als bron van informatie en als communicatiemedium niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het aantal producten en diensten dat online wordt besteld, is groter dan ooit. Bij steeds meer bedrijfsprocessen wordt gebruik gemaakt van het internet en veel bedrijven laten hun marketingcampagnes tegenwoordig via het internet verlopen.

Nieuwe rechtsregels voor internet

Men kan dus rustig stellen dat het internet volwassen is geworden. Dit geldt ook voor het internetrecht. Dit zijn de juridische regels die van toepassing zijn op websites en andere internetactiviteiten. In de beginjaren van het internet bestonden er nog geen specifieke rechtsregels voor het internet en moest het recht uit de “off line” wereld zo goed en kwaad als dat kon op het internet worden toegepast. Inmiddels zijn er echter al weer geruime tijd verschillende specifieke wetten van kracht die gelden voor het internet, zoals bijvoorbeeld de Wet E-commerce en de Wet Koop op Afstand. Ook zijn tal van andere wetten aangepast, zodat ze op internet toepasbaar zijn geworden. Tevens zijn er inmiddels tal van rechterlijke uitspraken over internetkwesties beschikbaar. Hoewel er nog steeds onduidelijkheden zijn, kan men nu wel spreken van een juridisch kader voor internet.

Lees verder…

Deze pagina maakt deel uit van het dossier “Uw website juridisch getoetst”. Dit dossier bestaat uit de volgende pagina’s:

Naar boven scrollen