Home > Uw website juridisch getoetst > Bescherm uw intellectuele eigendomsrechten

Bescherm uw intellectuele eigendomsrechten

Bescherm uw intellectuele eigendomsrechten

De inhoud of content van een website – inclusief de teksten, de foto’s en de vormgeving ervan – wordt meestal beschermd door het auteursrecht. Ook kunnen websites namen of merken bevatten die mogelijk beschermd kunnen worden door het handelsnaamrecht of het merkenrecht. Databanken op een website vallen mogelijk onder het databankenrecht.

Het is van belang dat u weet welke intellectuele eigendomsrechten een rol kunnen spelen op uw website en hoe u die rechten het beste kunt beschermen. In sommige gevallen zult u hiervoor een registratie moeten verrichten of afspraken moeten maken met andere partijen die bij het bouwen of onderhouden van uw website zijn betrokken. Waar het om gaat, is dat u zelf de zogenoemde content van uw website ongestoord kunt blijven gebruiken, terwijl u zonodig kunt optreden tegen het ongeoorloofde gebruik daarvan door anderen.

En voorkom inbreuk op de rechten van anderen

Uiteraard moet u oppassen dat u op het internet geen inbreuk maakt op de rechten van anderen. Dit kan zomaar gebeuren, door een foto of een stuk tekst over te nemen van een andere website of door een domeinnaam te registreren ten aanzien waarvan een andere partij mogelijk oudere rechten kan inroepen. In beginsel dient u altijd toestemming te vragen voor het overnemen van content. Zo wordt ook regelmatig vergeten dat wanneer u uw website door een derde laat bouwen en u verder geen afspraken maakt, deze derde (en niet u!) auteursrechthebbende is.

Ook bij marketingcampagnes met gebruik van adwords of vergelijkbare zoekwoorden dient u alert te zijn, omdat daarmee bijvoorbeeld inbreuk gemaakt kan worden op merkrechten van derden. De grenzen zijn daarbij overigens niet altijd duidelijk. Mag een dealer bijvoorbeeld een adwordcampagne voeren met de merken die hij vertegenwoordigt?

Lees verder…

Deze pagina maakt deel uit van het dossier “Uw website juridisch getoetst”. Dit dossier bestaat uit de volgende pagina’s:

Naar boven scrollen