Home > Uw website juridisch getoetst > De bescherming van privacy op websites

De bescherming van privacy op websites

De bescherming van privacy

In Nederland is het recht op privacy wettelijk vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De WBP geldt voor alle verwerkingen van persoonsgegevens en heeft daardoor een heel ruim bereik. Van een persoonsgegeven is sprake indien een gegeven op enigerlei wijze is te herleiden tot een bepaald natuurlijk persoon. Dit kan een naam of een adres zijn, maar ook een registratienummer, IP-adres, een kenteken of een e-mailadres. Onder verwerken vallen allerlei handelingen die mogelijk met betrekking tot persoonsgegevens kunnen worden verricht, zoals het opvragen, het bewaren, het bewerken, het doorgeven of het vernietigen ervan.

Ook op internet

Ook op het internet worden veel persoonsgegevens verwerkt. Indien iemand op een website informatie opvraagt en daarbij zijn naam of zijn persoonlijke e-mailadres opgeeft, is er al sprake van het verwerken van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de website. Bij het online bestellen, het online solliciteren of het plaatsen van een advertentie of een bericht op een website zal er derhalve snel sprake zijn van het verwerken van persoonsgegevens.

Verplichtingen voor websitehouders

Als via uw website ook persoonsgegevens kunnen worden verwerkt, dient u als websitehouder te voldoen aan de verplichtingen uit de WBP. Dit betekent bijvoorbeeld dat u een wettelijke grondslag moet kunnen aanvoeren voor de verwerking, zoals de uitvoering van een overeenkomst of de toestemming van de betrokkene. Ook dient u de betrokkene vooraf te informeren over het doel van het verwerken van de persoonsgegevens, bijvoorbeeld door middel van een zogenoemde ‘privacy statement’ op de website. Het niet voldoen aan de regels uit de WBP kan worden bestraft met een geldboete door het College Bescherming Persoonsgegevens. In de praktijk worden regelmatig zulke boetes opgelegd.

Het gebruik van cookies

Veel websites maken gebruik van zogenoemde cookies, kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van de computer van de websitebezoeker worden geplaatst waardoor de betreffende persoon bij een volgend bezoek aan de website herkend wordt. Ook het gebruik van cookies moet ingevolge Europese regelgeving duidelijk worden gemeld aan internetgebruikers, waarbij onder meer moet worden gewezen op de mogelijkheden om het gebruik van cookies te voorkomen.

Lees verder…

Deze pagina maakt deel uit van het dossier “Uw website juridisch getoetst”. Dit dossier bestaat uit de volgende pagina’s:

Naar boven scrollen