Home > Uw website juridisch getoetst > Disclaimers en privacy statements

Disclaimers en privacy statements

Disclaimers en privacy statements

Op vrijwel alle websites is tegenwoordig wel een zogenoemde disclaimer te vinden, waarin de websitehouder een aantal voorbehouden heeft opgenomen of waarin hij zijn aansprakelijkheid uitsluit. Ook de ‘privacy statement’, waarin staat hoe de websitehouder met persoonsgegevens omgaat, is in opmars.

Het gebruik van dergelijke juridische verklaringen is niet zaligmakend en biedt niet de garantie dat over de inhoud van de website nooit juridische problemen zullen ontstaan. Wel kunnen disclaimers en privacy statements een nuttige functie vervullen en bepaalde risico’s verkleinen. Mits deze verklaringen deugdelijk zijn opgesteld en ook goed zijn afgestemd op het Nederlands recht en op de inhoud van de betreffende website. Helaas gaat dit laatste in de praktijk vaak mis, omdat dergelijke verklaringen vaak klakkeloos worden gekopieerd van andere websites. U doet er dus zonder meer verstandig aan om uw disclaimer en privacy statement juridisch te (laten) toetsen.

Lees verder…

Deze pagina maakt deel uit van het dossier “Uw website juridisch getoetst”. Dit dossier bestaat uit de volgende pagina’s:

Naar boven scrollen