Home > Uw website juridisch getoetst > Het vertrouwen in Internet

Het vertrouwen in Internet

Het vertrouwen in internet

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de nieuwe rechtsregels voor internet is het vergroten van het vertrouwen in de communicatie via het internet. Hiervoor is het van groot belang dat internetgebruikers steeds kunnen zien welk bedrijf of welke instelling er achter een bepaalde website zit en waar ze met vragen en/of klachten terecht kunnen.

 Algemene informatieverplichtingen

In de Wet E-commerce zijn enkele algemene informatieverplichtingen opgenomen, die websitehouders verplichten om op een duidelijke plek op de website onder meer hun naam en adresgegevens bekend te maken, hun e-mailadres en telefoonnummer, hun BTWnummer en nog een aantal gegevens die voor bezoekers van de website van belang zouden kunnen zijn. In de Wet Koop op Afstand zijn vergelijkbare regels opgenomen voor webwinkels die zich (mede) tot consumenten richten.

Oneerlijke handelspraktijken

De Wet oneerlijke handelspraktijken geeft regels voor handelaren die hun handelspraktijken richten op consumenten. Op grond van deze regels is het verboden om een handelspraktijk te verrichten die agressief of misleidend is. De wet bevat diverse voorbeelden van gedragingen die hieronder vallen en daarmee verboden zijn. Verder is in deze wet bepaald dat wanneer uw website niet voldoet aan diverse informatieverplichtingen uit allerlei andere wetten, waaronder de Wet E-commerce en de Wet Koop op Afstand, dit misleidend is.

Ook op uw website van toepassing

Hoewel de naam van de wet anders doet vermoeden, hebben de genoemde algemene informatieverplichtingen uit de Wet E-commerce een heel ruim bereik. Ook als u op uw website geen online bestelmogelijkheden biedt, is de kans heel groot dat u aan de algemene informatieverplichtingen moet voldoen. Het verschaffen van informatie over producten of diensten die u aanbiedt of het maken van reclame hiervoor, is in de regel al voldoende.

Lees verder…

Deze pagina maakt deel uit van het dossier “Uw website juridisch getoetst”. Dit dossier bestaat uit de volgende pagina’s:

Naar boven scrollen