Home > Uw website juridisch getoetst > Internetrecht is ook voor u van belang

Internetrecht is ook voor u van belang

Internetrecht is ook voor u van belang

Als websitehouder moet u met de regels van het internetrecht rekening houden. Het gaat bijvoorbeeld om bepaalde informatieverplichtingen voor websitehouders, regels voor het op elektronische wijze bestellen van producten via internet, privacyregels en regels op het gebied van intellectuele eigendom die ook op het internet gelden.

De regels in de praktijk

Het in de praktijk toepassen van deze nieuwe regels blijkt echter nog niet zo vanzelfsprekend te zijn. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat slechts een klein deel van de Nederlandse websites (volledig) aan de regels voldoet. Soms denkt men ten onrechte dat de regels alleen voor webwinkels gelden. Of men gaat er ten onrechte vanuit dat men met het plaatsen van een disclaimer of algemene voorwaarden – vaak overgenomen van een andere website – juridisch gezien wel goed zit.

Is uw website juridisch al in orde?

Het is goed mogelijk dat ook uw website juridisch nog niet (volledig) in orde is. Het risico bestaat dat u hierdoor een onprofessionele of onbetrouwbare indruk maakt op uw klanten en relaties. Ook kunt u hierdoor onnodige juridische risico’s lopen, bijvoorbeeld het risico dat de transacties via uw website ongeldig zijn, dat uw algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of het risico van boetes of claims. Verderop in dit dossier vindt u hierover meer informatie.

Lees verder…

Deze pagina maakt deel uit van het dossier “Uw website juridisch getoetst”. Dit dossier bestaat uit de volgende pagina’s:

Naar boven scrollen