Home > Uw website juridisch getoetst > Juridische websitecheck

Juridische websitecheck

Juridische websitecheck

Het zal u inmiddels duidelijk zijn dat er op internet veel juridische voetangels en klemmen zijn en dat het niet eenvoudig is om aan alle vereisten te voldoen. Om u hierbij te ondersteunen heeft Dirkzwager een juridische websitecheck ontwikkeld, waarmee alle belangrijke juridische aspecten van een bepaalde website kunnen worden getoetst.

De volgende vragen komen onder meer aan de orde:

  • wordt voldaan aan de algemene informatieverplichtingen?
  • is het bestelproces in overeenstemming met de regelgeving (indien van toepassing)?
  • worden de algemene voorwaarden op de juiste wijze gehanteerd op de website?
  • wordt er – indien relevant – rekening gehouden met de bijzondere regels voor bescherming van consumenten?
  • worden via de website persoonsgegevens verwerkt en wordt in dat geval voldaan aan de vereisten uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens?
  • zijn uw intellectuele eigendomsrecht terzake van de website en de daarop aangeboden informatie voldoende beschermd?

 Het resultaat van de websitecheck wordt aan u overhandigd in de vorm van een schriftelijk rapport, dat een weergave bevat van de vragen aan de hand waarvan uw website is getoetst. Bij elke vraag worden onze bevindingen kort aangegeven en wordt zonodig vermeld op welke punten de website aanpassing behoeft.

De websitecheck kan desgewenst geheel op maat worden gesneden, waarbij bijvoorbeeld ook onderzoek kan worden gedaan naar de achtergronden van uw bedrijf of organisatie en de belangrijkste aandachtspunten met u kunnen worden besproken. De kosten voor de websitecheck worden van te voren begroot, waarbij desgewenst een vaste prijs afspraak gemaakt kan worden.

De sectie IE-IT is u uiteraard graag van dienst met een websitecheck. Indien u hiervoor interesse heeft, neemt u dan contact met ons op.

Lees verder…

Deze pagina maakt deel uit van het dossier “Uw website juridisch getoetst”. Dit dossier bestaat uit de volgende pagina’s:

Naar boven scrollen